Skip to Content

Platby a storna

Platební podmínky

Platba za kurz se provádí předem na základě zálohového listu zaslaného e-mailem nebo poštou. Ve výjimečných případech ("na poslední chvíli") je možné provést platbu předem v hotovosti (nutno předem telefonicky dohodnout).
Platbu lze také provést přímým vložením kurzovného na náš účet u ČSOB 191020521/0300. Toto lze provést u kterékoli pobočky ČSOB pomocí pokladní složenky.
Originální účetní (daňové) doklady jsou předány při kurzu.
Prosíme o dodržení termínu splatnosti uvedeného na Zálohovém listu - datum splatnosti je nutno dodržet z důvodu rezervace. Nebude-li platba poukázána včas, náš systém automaticky rezervaci ruší.
Po odeslání potvrzení objednávky je zakázka považována za závaznou.
Stornovací podmínky
Zrušení účasti na kurzu je třeba provést e-mailem nebo písemně. Rozhodné je datum doručení.
Pokud zrušíte účast na závazně objednaném kurzu
  • dříve než 10 dní před zahájením kurzu, máte nárok na vrácení zálohy v plné výši
  • později než 10 dní před zahájením kurzu, zálohu nevracíme, ale můžete se kurzu zúčastnit v jiném otevřeném termínu. Otevřeným termínem rozumíme termín, na kterém jsou již závazně přihlášeni jiní účastníci. Případně můžete místo sebe vyslat na kurz jinou osobu (kolegu, příbuzného...).
  • Nárok na vrácení zálohy máte i v případě, pokud zrušíte kurz z velmi vážných důvodů v době kratší než 10 dní před jeho zahájením. Doložíte-li důvod neúčasti kopií dokladu o vážné příčině (nemoc vlastní nebo blízkého rodinného příslušníka - neschopenka/OČR), máte nárok na vrácení zálohy i v tomto případě v plné výši.

Zrušení termínu z naší strany

Vážíme si času našich zákazníků a proto téměř vylučujeme možnost, že by závazně objednaný termín byl zrušen. V případě, že by k tomu z vážných důvodů došlo (např. náhlé onemocnění lektora), postupujeme takto: Oznamujeme tuto skutečnost zákazníkovi bez prodlení. Zůstává na zákazníkovi, zda přijme náhradní nabídnutý termín. Pokud zákazníkovi nevyhovuje náhradní termín, vpoukážeme zálohu okamžitě zpět.

 Dr. Radut | strana